شش ضلعی زمستانی چیست؟

شش ضلعی زمستانی شامل برخی از درخشان ترین ستاره های اسمان نیمکره شمالی در زمستان است که در کنار یکدیگر شکلی می سازند که به راحتی در پهنه اسمان قابل یافتن است. ستاره هایی که این شش ضلعی را تشکیل می دهند انقدر پر نورند که اغلب در اسمان شهر های بزرگ و روشن نیز دیده می شود. ستاره های سازنده این صورت فلکی عبارتند از: دبران/عیوق/کاستور/پولوکس(والبته شعرای شامی/رجل الجبار/شباهنگ).نشان ستاره ای شش ضلعی زمستانی  چندین صورت فلکی از جمله بخش اعظم صورت فلکی جبار را در خود جای داده است.

/ 1 نظر / 37 بازدید
سيد

ممنون , پستت جالب بود اگه خواستي ميتونم لينکت کنم:x بهم سر بزن عزيز