ایا می دانید؟

1- ایا می دانید که اگرشما بخواهید باسرعت نور{300000کیلومتر درساعت ازکهکشانمان بیرون رویم500سال طول می کشد!

2- ایا میدانید که سیاه چاله هایی که اندازه ی نوک خودکار هستن می توانند ستاره هایی به بزرگی خورشید راببلعند!

3- ایا می دانید طوفان هایی که در ناحییه ی موسم به لکه سرخ  سیاره ی مشتری روی می دهند دوبرابر زمین اند!

4-ایا میدانید همان لکه ی قرمز رنگ طوفانی ست که 300سال عمر دارد!

5- ایا می دانید که اندازه ی هریک از لکه های خورشید 20 برابر زمین است!

6- ایا می دانیداصلا مرکز ندارد!

/ 0 نظر / 16 بازدید