کهکشان چیست؟

کهکشان عبارتند از: کهکشانهای مارپیچی (با بازو)، بیضوی (بدون بازو) و بی قاعده (بدون تقارن گردشی).کهکشان
مارپیچی به شکل فرفره است. با بازوهایی مارپیچی که از یک برآمدگی مرکزی به خارج
پیچ خورده اند نام
M100 شناخته می شود و خیلی شبیه به کهکشان راه
شیری ما است. کهکشان راه شیری مجموعه ای از ستارگان، گرد و غبار و گاز دراطراف
مرکزش دارد
کهکشانها طیف پیوسته ای از انرژی از خود ساطع می کنند که شامل بعضی امواج رادیویی، اشعه
ایکس، اشعه مادون قرمز و اشعه ماورای بنفش است. زمین، خورشید و بقیه منظومه شمسی ما یک بخشبسیار کوچک از کهکشان راه شیریهستند. کهکشان راه شیری کهکشانی مارپیچی استسیستمی از ستارگان، گردو غبار و گاز است که به وسیله نیروهای جاذبه ای، کنار یکدیگر نگه داشته می شوند

 

/ 0 نظر / 19 بازدید