صورت فلکی چیست؟

به مجموعه ی چند ستاره که باعث تشکیل یک شکل می شود "صورت فلکی" می گویند. تعداد صورت های فلکی کشف شده در قدیم 48 تا بوده  ولی درقرن21 تعداد این کشفیات به 88عدد افزایش یافته است. این 48صورت فلکی را مردمان شرق مدیترانه در 4500 سال پیش کشف کردند ونام خدایان وقهرمانان وجانوران راروی آنها قرار می دادند. نام چند صورت فلکی را نام می برم: دب اکبر- دب اصغر- ذات الکرسی- صلیب جنوبی و... .

 

   نقشه اسمان شب                                     

 

/ 0 نظر / 20 بازدید